Autorizacija:

Teisinė informacija

 

© Copyright UAB "МIRRA-М", 1996-2022. Visos teisės saugomos.

Šios taisyklės galioja visiems svetainės www.mirra.lt lankytojams - tiek dabartiniams, tiek būsimiems. Naudodamasis svetainės medžiaga lankytojas išreiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis. UAB "MIRRA-M" (toliau tekste - Kompanija) pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias taisykles bet kuriuo metu. Apie bet kokius taisyklių pakeitimus mes pranešime šiame skyriuje, kai tik jų atsiras. 

Informacija svetainėje

Bet kokia šioje svetainėje patalpinta informacija - žodinė ar vaizdinė - yra Kompanijos MIRRA ir svetainės mirra.lt nuosavybė.

Kompanija negali garantuoti šioje svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo, išsamumo ir patikimumo. Todėl Jūs negalite šimtu procentu ja pasitikėti, kol mes Jums nepateiksime atitinkamo raštiško pranešimo.   

Kompanija nėra atsakinga už jokius nuostolius, susidariusius dėl Kompanijos informacijos, paslaugų ar prekių naudojimo arba negalėjimo panaudoti. 

Šiuo metu Kompanija suteikia Jums teisę peržiūrėti, kopijuoti, spausdinti ir platinti bet kokią šioje svetainėje patalpintą medžiagą tik nekomerciniais tikslais. Kitais tikslais informacijos naudoti negalima. 

Dalindamiesi bet kokia svetainėje pateikta medžiaga savo internetinėse paskyrose, privalote pateikti nuorodą į www.mirra.lt.  

Kompanija pasilieka autorines teises į visą šioje svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę medžiagą, kurios negalima keisti be Kompanijos sutikimo, nors ir leidžia ja laisvai naudotis. 

Nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines

Šis tinklalapis yra oficiali Kompanijos MIRRA interneto svetainė.

Kompanija nėra atsakinga už informaciją, pateikiamą kitose, neoficialiose svetainėse, internetinėse parduotuvėse ir Kompanijos MIRRA konsultantų puslapiuose. Visos kitos svetainės, naudojančios MIRRA simboliką, neturi ryšio su Kompanija, neatspindi jos koncepcijos ir išreiškia tik asmeninį jų savininkų požiūrį. 

Šioje svetainėje gali pasitaikyti informacijos apie trečiųjų asmenų interneto svetaines ir (ar) nuorodų į jas, bet jos pateikiamos tik naudotojo patogumui. Tai nereiškia, kad Kompanija pritaria tų svetainių turiniui ar kaip nors už jas atsako. Naudotojas prisiima pilną atsakomybę už perėjimą į bet kokią kitą interneto paskyrą pagal svetainėje pateiktą nuorodą.

Informacija tiems, kas turi, kuria ar planuoja kurti svetaines, skirtas Kompanijai ar jos produkcijai 

Savo svetainėje Jūs privalote pateikti nuorodą į oficialią kompanijos svetainę www.mirra.lt, antraip suklaidinsite interneto paslaugų vartotojus ir pažeisite Kompanijos nustatytas taisykles. 

Jūsų svetainėje turi aiškiai matytis, kad tai ne oficiali Kompanijos svetainė, o konsultanto tinklalapis. Konsultantas neturi teisęs interneto erdvėje dalinti jokių pažadų ar teikti kokių nors pareiškimų Kompanijos vardu. Tas pats reikalavimas galioja ir MIRRA regioninių centrų atstovams. 

Naudodami Kompanijos parengtą elektroninę medžiagą ir apskritai bet kokią šioje svetainėje pateiktą informaciją Jūs privalote pateikti nuorodą į www.mirra.lt. Naudodami Kompanijos parengtą spausdintinę medžiagą - katalogus, žinynus, bukletus, brošiūras, lankstinukus ir t.t. - Jūs privalote pateikti informaciją apie jos šaltinį. 

Vykdydami šias sąlygas Jūs nepatirsite jokių materialinių nuostolių ar pernelyg didelio vargo. Kalbama tik apie civilizuotą intelektinės nuosavybės naudojimo praktiką ir galiojančių šalies bei tarptautinių autorinių teisių įstatymų laikymąsi. 

Autorinių teisių pažeidimo atveju Kompanija pasilieka sau teisę kreiptis į Jūsų interneto paslaugų teikėją dėl hostingo nutraukimo.